Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışma Süresi Hesaplama?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iş güvenliği uzmanlığı hizmeti vermekteyiz. İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanı belgesine sahip teknik personeli ifade eder. İş güvenliği uzmanları yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek için iş yerlerinde aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti vermekteyiz. İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade eder. İşyeri hekimleri, ilgili yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için işyerlerinde aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerinde sağlık personeli hizmeti vermekteyiz. Sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere ilgili bakanlık tarafından belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile ilgili bakanlık tarafından verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder. Sağlık personeli, ilgili yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için işyerlerinde aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
wp icon