Periyodik Kontrol Hizmetleri

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmenliği'nin, 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2. 1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bendinin, 2. 1. 1. alt bendi "Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1.5 katı ile ve bir yılı aşamayan sürelerle yapılırç Ancak iş ekipmanın özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkanı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile belirtilir." şeklindedir.

Bu alana yönelik hizmetlerimiz;

 

 • Buhar Kazanı
 • Kalorifer Kazanı
 • Kızgın Yağ Kazanı
 • Kızgın Su Kazanı
 • Hava Tankı Ve Kompresör
 • Hidrofor
 • Genleşme Tankı
 • Otoklav
 • Kara Tankleri
 • Basınçlı Kap

Kaldırma Makinalarının Periyodik Kontrolleri

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin Ek 3 III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1. Bendinde; "Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1.25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların be yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur." hükmündedir. Kaldırma makinalarında periyodik kontrol bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Bu alana yönelik hizmetlerimiz;

 

 • Vinç
 • Kule Vinç
 • Mobil Vinç
 • Caraskal
 • Asansöt
 • Forklift
 • Transpalet
 • Araç Kaldırma Lifti
 • Platform
 • İş Makinası
Profesyonel Yaklaşım ve Kaliteli Hizmetler mi arıyorsunuz?
wp icon