Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri, yalnızca İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ruhsatlandırılarak yetkilendirilmiş OSGB’ler tarafından sunulabilir. Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) tarafından verilen uygunluk belgeleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilen ruhsatın yerine geçemez.

6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenler çalışanların sağlık gözetimlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü düzenleyen maddeye göre, İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Çalışanların sağlık gözetimleri kapsamında çalışanların periyodik muayenelerine esas oluşturan radyolojik, fizyolojik ve biyolojik testlerin tamamını mobil ekiplerimizle ve özel donanımlı araçlarımızla işyerlerinize gelerek uygun zaman ve maliyetlerle sunuyoruz.

Akciğer Filmi(PA)

CBC(Tam Kan)

Biyokimya

Tit

EKG

Odyometri Testi

Portör Testleri

Solunum Fonksiyon Testi(SFT)

Kanda Kurşun Testi

İdrarda Fenol Testi

İdrarda Hippürik Asit Testi

CEA Testi

CA 19-9 Testi

Sedimantasyon Testi

HbsAg Testi

Anti HBS Testi

Boğaz Kültürü

Burun Kültürü

Gaitada Parazit

Göz Muayenesi

Profesyonel Yaklaşım ve Kaliteli Hizmetler mi arıyorsunuz?
wp icon