Biyolojik Testler

Tüm Hizmetlerimiz

Yardım lazım mı?

Biyolojik Testler

Biyolojik Testler

  •  Akciğer Filmi
  •  Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri)
  •  İşitme Testi (Odyometri)
  •  Kan Tahlilleri
  •  Portör Muayenesi
wp icon