İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Tüm Hizmetlerimiz

Yardım lazım mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 •  Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 •  Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 •  İşyeri temizliği ve düzeni,
 •  İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 •  Meslek hastalıklarının sebepleri,
 •  Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma
 • tekniklerinin uygulanması,
 •  Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri  İlkyardım
 •  Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 •  Elle kaldırma ve taşıma,
 •  Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 •  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 •  Ekranlı araçlarla çalışma,
 •  Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 •  İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile
 • tekniklerinin uygulanması,
 •  Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 •  Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 •  İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 •  Tahliye ve kurtarma
wp icon