İşyeri Hekimliği Hizmetleri

Tüm Hizmetlerimiz

Yardım lazım mı?

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

  •  İşyeri Hekimi görevlendirme
  •  Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme
  •  Meslek Hastalıkları Tespit ve Takip Çalışmaları
  •  Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
  •  İşe Giriş Muayeneleri
  •  Periyodik Muayeneler
  •  Bulaşıcı Hastalık Kontrolü ve Bağışıklama Çalışmaları
  •  Sağlık Taramaları ve Check-Up Programları
wp icon