Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

Tüm Hizmetlerimiz

Yardım lazım mı?

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmenliği'nin, 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2. 1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bendinin, 2. 1. 1. alt bendi "Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1.5 katı ile ve bir yılı aşamayan sürelerle yapılırç Ancak iş ekipmanın özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkanı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile belirtilir." şeklindedir.

Bu alana yönelik hizmetlerimiz;

 

  • Buhar Kazanı
  • Kalorifer Kazanı
  • Kızgın Yağ Kazanı
  • Kızgın Su Kazanı
  • Hava Tankı Ve Kompresör
  • Hidrofor
  • Genleşme Tankı
  • Otoklav
  • Kara Tankleri
  • Basınçlı Kap
wp icon