Kaldırma Makinalarının Periyodik Kontrolleri

Tüm Hizmetlerimiz

Yardım lazım mı?

Kaldırma Makinalarının Periyodik Kontrolleri

Kaldırma Makinalarının Periyodik Kontrolleri

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin Ek 3 III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1. Bendinde; "Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1.25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların be yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur." hükmündedir. Kaldırma makinalarında periyodik kontrol bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Bu alana yönelik hizmetlerimiz;

 

  • Vinç
  • Kule Vinç
  • Mobil Vinç
  • Caraskal
  • Asansöt
  • Forklift
  • Transpalet
  • Araç Kaldırma Lifti
  • Platform
  • İş Makinası
wp icon